Czas mija, a zmienia się siła nabywcza pieniądza lub rosną ceny na rynku. Kwota, która należała Ci się w roku 2015, nie usatysfakcjonuje Cię w równym stopniu w roku 2021. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o prawie 7 procent. Nie jesteś jednak bezbronny przed galopującą inflacją.

Zagraniczne wczasy, wykupione w polskim biurze podróży, nie spełniły Twoich oczekiwań? Na miejscu nie zastałeś tego, czego spodziewałeś się zobaczyć na podstawie katalogów i zawartej umowy? Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mogą przysługiwać Ci określone roszczenia pieniężne. Zapoznaj się z kilkoma poradami od adwokata, jak skutecznie ich dochodzić.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozwód bez orzekania o winie z reguły jest szybszy i w konsekwencji tańszy (nie ma potrzeby prowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego przed sądem). Czy zawsze opłaca się iść na kompromis?

W lipcu Sąd Najwyższy (Izba Karna) uwzględnił kasację i uchylił zaskarżony wyrok łączny. Kasację na korzyść skazanego wniósł Prokurator Generalny powiadomiony o takiej konieczności przez obronę. Przy wniosku do Prokuratury Krajowej współpracowaliśmy z adw. Janem Olszakiem. To już trzecia kasacyjna sprawa karna z moim udziałem zakończona sukcesem.

Ileż to razy za nieopłaconą fakturą kryje się wyłudzenie, ucieczka z majątkiem czy niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Wierzyciel, który podejrzewa, że padł ofiarą takiego przestępstwa, powinien w odpowiednim momencie zainteresować sprawą organy ścigania. To może się opłacić.

Uzyskaliśmy kilkudziesięciotysięczne odszkodowanie dla klienta w bardzo ciekawej sprawie sądowej. Reprezentowany przez nas powód prowadził działalność gospodarczą w wynajmowanym budynku. We własnym imieniu zawarł umowę z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Urządzenia kanalizacyjne na pobliskiej ulicy nie pracowały jednak należycie, a gromadząca się tam woda przedostawała się na teren najmowanej nieruchomości i spowodowała poważne zawilgocenie budynku.

Dnia 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, która może zapoczątkować nową praktykę sądów administracyjnych. Wygląda na to, że sąd administracyjny, rozpatrując skargę na decyzję podatkową, będzie mógł stwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu nawet pomimo wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – o ile organy podatkowe przekonująco nie uzasadniły, dlaczego należało wszcząć postępowanie karnoskarbowe.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W obrocie prawnym pojawiła się nowa kategoria „quasi-konsumentów”. Niektórzy przedsiębiorcy zyskali nowe uprawnienia, ale na wszystkie firmy nałożono tym samym pewne obciążenia w relacjach z innymi jednoosobowymi przedsiębiorstwami. Zobacz, jak możesz zadbać o swoje interesy.